LOGO

诗歌注释鉴赏

古今诗歌注释与鉴赏

诗歌注释与鉴赏

家本紫云山,道风未沦落。沉怀丹丘志,冲赏归寂寞。
朅来游闽荒,扪涉穷禹凿。夤缘泛潮海,偃蹇陟庐霍。
凭雷蹑天窗,弄影憩霞阁。且欣登眺美,颇惬隐沦诺。
三山旷幽期,四岳聊所托。故人契嵩颍,高义炳丹雘.
灭迹遗纷嚣,终言本峰壑。自矜林湍好,不羡朝市乐。
偶与真意并,顿觉世情薄。尔能折芳桂,吾亦采兰若。
拙妻好乘鸾,娇女爱飞鹤。提携访神仙,从此炼金药。

 • 思歸
 • 五言早秋侍宴應詔
 • 駕幸長安奉使先往檢察
 • 九日至江州問王使君(斯五五五)
 • 贈樂使君
 • 閨情 二
 • 敦煌唐人詩集殘卷考釋
 • 惠泉
 • 題取經詩
 • 【无题】雨纹烟锁碧窗层
 • 版权所有,转载时请注明文章来自: https://poem.blogltd.com/lore/p/208293/580006271.html

  联系我们

  home @ blogltd.com

  在线联系

  有事找我